Kategoriler

Özlü aile sözleri

♥ Hiç bir sevgi ve şefkat, annelerinin yerini tutamaz.♥ Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine ozgü bir mutsuzluğu olmalıdır♥ Aile, krallığın giremediği bir kaledir.♥ Her aile bir tahtır. Ama okumasını bilene bir destan gibi gelir.♥ Evliliği sürdüren beden değil ruhtar oluşur.♥ Aile toplumun örneğidir. Onu tahribe yönelen herşey toplumun tahribine yönelmiş demektir.♥ Aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten daha çok zordur♥ Küçük çocukları ceketine asılıp aslancılık oynamak istediginde en ciddi baba bile emekleyip gürlemekten geri durmaz.♥ Stresli zamanlarda, pek de inandırıcı gelmiyo ama olmayan aile görüntüsü neredeyse bir anda silinir ve hepimizin gerçek kişilikleri açığa çıkar.